INVESTOR

ASGAARD GROUP A/S A/S vægter følgende forhold angående Investor Relation politik:

  • ASGAARD GROUP A/S vil tilstræbe at kommunikere klart og tydeligt samt tilsikre, at alle typer af investorer og interessenter får mulighed for at få indsigt i de forhold, selskabet kommunikerer om.
  • ASGAARD GROUP A/S vil snarest muligt offentliggøre al vigtig information og så vidt muligt samtidig i hele EU/EØS på et ikke diskriminerende grundlag. Offentliggørelse sker på dansk med Thomson Reuters som distributør. Al information vil samtidig med offentliggørelsen være at finde på selskabets hjemmeside, og alle meddelelser sendes til alle personer listet i selskabets nyhedsdatabase.
  • ASGAARD GROUP A/S vil forsøge at holde møder med alle selskabets forskellige grupper af investorer.
  • For at være konsistent med best practice indenfor Investor Relations vil ASGAARD GROUP A/S ikke ved sådanne møder frigive information, der ikke tidligere har været offentliggjort.
  • ASGAARD GROUP A/S vil søge at iagttage en stilleperiode på fire uger inden offentliggørelse af årsrapporter og delårsrapporter.Selskabsmeddelelse i forbindelse med endelig tvangsindløsning af aktier i ASGAARD GROUP A/S


Til forside

ASGAARD GROUP A/S   •  VALHØJS ALLÉ 174-176   •  2610 RØDOVRE   •  DANMARK   •  TEL: (+45) 7248 8884   •  EMAIL: INFO@ASGAARDGROUP.COM

Dansk
English