HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN2015/16
2014/15 2013/14 2012/13 2011/12


 


Hovedtal (t.DKK)
 


Nettoomsætning 124.658
19.684 29.976 29.039 17.212
Bruttoresultat 16.712
13.091 2.358 16.454 14.740
Resultat af primær drift (EBVAT) 9.841
6.042 -5.923 9.091 4.567
Resultat af finansielle poster -8.361
-3.131 -14.802 1.642 -5.888
Årets resultat -5.108
-19.201 -18.919 12.111 -2.041
Årets totalindkomst -5.108
-19.201 -18.940 12.121 -2.054
Årets totalindkomst der tilfalder moderselskabets aktionærer -4.978
-18.985 -18.768 12.281 3.548


 


Investeret kapital inklusive goodwill 281.001
198.134 225.195 227.340 227.182
Nettoarbejdskapital (NWC) 16.975
44.432 46.768 42.310 40.996
Egenkapital 134.458
139.811 155.074 177.473 165.389
Minoriteters andel af egenkapital 0
-671 -358 4.107 4.790
Balancesum 352.608
351.813 357.708 379.886 345.597
Nettorentebærende gæld 151.197
135.693 130.187 154.296 128.017


 


Pengestrømme fra driften -7.699
-5.969 7.353 -28.129 -7.456
Pengestrømme fra investeringer -4.477
24 125 -4.196 6.228
Heraf investering i:   materielle aktiver -5.117
-3.601 -865 -55 -258
                               investeringsejd. -3.534
-2.578 -1.335 0 0
Pengestrømme fra finansiering 75.557
219 26.178 -2.404 -1.219
Pengestrømme i alt 63.381
-5.726 33.656 -34.729 -2.447


 


Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 6
6 8 8 11
Antal aktier, aktuelt 1.320.000
1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000
Beholdning af egne aktier 8.225
4.620 70.294 70.294 70.294


 
 


Nøgletal
 


Bruttomargin 13,41%
66,51% 7,87% 56,66% 85,64%
Overskudsgrad 1,84%
-105,69% -47,03% 37,71% 26,19%


 


Afkast af investeret kapital inklusive goodwill
0,82%
-9,83% -6,20% 4,80% 1,97%
Egenkapitalforrentning  -3,43%
-12,83% -12,19% 7,54% 2,28%
Soliditet 38,13%
39,93% 43,45% 45,64% 46,47%


 


Aktiver/Egenkapital 2,62
2,52 2,31 2,14 2,09
Finansiel gearing 1,12
0,97 0,84 0,87 0,77
Nettoarbejdskapital/Nettoomsætning 0,14
2,26 1,56 1,46 2,38


 


Resultat pr. aktie (DKK) -3,79
-14,91 -15,00 9,82 2,85
Indre værdi pr. aktie (DKK) 102,50
106,80 124,37 138,73 128,51
Børskurs pr. balancedagen 60
70,00 60,00 81,00 94,00
Til forside

ASGAARD GROUP A/S   •  VALHØJS ALLÉ 174-176   •  2610 RØDOVRE   •  DANMARK   •  TEL: (+45) 7248 8884   •  EMAIL: INFO@ASGAARDGROUP.COM

Dansk
English