12.01.2017 Meddelelse om ledende medarbejders handel med ASGAARD GROUP A/S aktier

Fondsbørsmeddelelse nr. 9-2017.

Indberettet til NASDAQ OMX COPENHAGEN A/S den 12. januar 2017

Indberetning af ledende medarbejders handel med ASGAARD GROUP A/S aktier.

I henhold til EU forordning 596/2014 artikel 19 skal ASGAARD GROUP A/S herved offentliggøre følgende oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med ASGAARD GROUP A/S’ aktier og tilknyttede værdipapirer.

Oplysningerne er baseret på de indberetninger, som ASGAARD GROUP A/S har modtaget fra selskabets ledende medarbejdere dags dato:

Navn:

Stensdal Group A/S (ejet af Søren Stensdal)

Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder:

Adm. direktør i ASGAARD GROUP A/S

Udsteder:

ASGAARD GROUP A/S

Fondskode:

DK0010131309

Betegnelse:

Aktie

Transaktion:

Køb

Handelsdato:

9. januar 2017

Marked:

NASDAQ OMX COPENHAGEN A/S

Antal aktier:

2.765

Kursværdi i DKK:

193.550

 

 

Navn:

Stensdal Group A/S (ejet af Søren Stensdal)

Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder:

Adm. direktør i ASGAARD GROUP A/S

Udsteder:

ASGAARD GROUP A/S

Fondskode:

DK0010131309

Betegnelse:

Aktie

Transaktion:

Køb

Handelsdato:

10. januar 2017

Marked:

NASDAQ OMX COPENHAGEN A/S

Antal aktier:

1.180

Kursværdi i DKK:

82.600

Nasdaq OMX Copenhagen har den 3. januar 2017 imødekommet ASGAARD GROUP A/S’ anmodning om afnotering. Selskabet afnoteres pr. 13. januar 2017 med sidste handelsdag 12. januar 2017.

Til forside

ASGAARD GROUP A/S   •  VALHØJS ALLÉ 174-176   •  2610 RØDOVRE   •  DANMARK   •  TEL: (+45) 7248 8884   •  EMAIL: INFO@ASGAARDGROUP.COM

Dansk
English