12.01.2017 Meddelelse vedrørende tvangsindløsning af mindretalsaktionærer i ASGAARD GROUP A/S

FONDSBØRSMEDDELELSE NR.  10-2017  12. JANUAR 2017

Meddelelse vedrørende tvangsindløsning af mindretalsaktionærer i ASGAARD GROUP A/S

Stensdal Group A/S meddelte den 15. december 2016 at det var besluttet at tvangsindløse mindretalsaktionærerne i ASGAARD GROUP A/S. Meddelelsen var baseret på Stensdal Group A/S’ ejerskab og 93,22% af aktierne i ASGAARD GROUP A/S og 93,22% af stemmerettighederne i selskabet.

ASGAARD GROUP A/S har endvidere anmodet Nasdaq OMX Copenhagen om afnotering af selskabet.

Nasdaq OMX Copenhagen har den 3. januar 2017 imødekommet ASGAARD GROUP A/S’ anmodning om afnotering. Selskabet afnoteres pr. 13. januar 2017 med sidste handelsdag 12. januar 2017.

I forbindelse med meddelelse om tvangsindløsning den 15. december 2016 er aktionærerne blevet opfordret til at overdrage deres aktier i ASGAARD GROUP A/S til Stensdal Group A/S senest den 12. januar 2017.

ASGAARD GROUP A/S vil den 13. januar 2017 opgøre mængden af ikke overdragne aktier.

Aktier, der ikke er overdraget pr. 12. januar 2017 vil i henhold til Selskabslovens § 72 blive overdraget til Stensdal Group A/S mod dennes samtidige deponering af et kontant vederlag til fordel for aktionærerne i ASGAARD GROUP A/S i overensstemmelse med lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering til fremtidig udbetaling på de pågældende aktionærers anmodning. Når denne deponering er gennemført vil Stensdal Group A/S blive registreret som ejer af de resterende ASGAARD GROUP A/S aktier i ASGAARD GROUP A/S’ ejerbog.

Asgaard Group A/S vil i overensstemmelse med Selskabslovens § 72 udsende en meddelelse i Erhvervsstyrelsens it-system vedrørende de tidligere aktionærers ret til at forlange vurdering af indløsningskursen af en skønsmand frem til 3 måneder efter meddelelsens datering. Derefter kan tidligere aktionærer ikke længere anmode om, at indløsningskursen skal fastsættes af en skønsmand. Der henvises i denne forbindelse til information i fondsbørsmeddelelse nr. 08-2016 og www.cvr.dk, søgning af selskabet ASGAARD GROUP A/S og fanen Offentliggørelser

Til forside

ASGAARD GROUP A/S   •  VALHØJS ALLÉ 174-176   •  2610 RØDOVRE   •  DANMARK   •  TEL: (+45) 7248 8884   •  EMAIL: INFO@ASGAARDGROUP.COM

Dansk
English