ORGANISATION

Nøgleordene stabilitet og kvalitet går igen i selskabets organisation. Vi er en kerne af medarbejdere, som hver især er specialister. Vi har en stabil vækst og tilpasser løbende organisationen med de bedst kvalificerede medarbejdere i branchen.

Ambitionen om at være synlig i markedet med en god markedsposition betyder, at ASGAARD GROUP koncernen er præget af et dynamisk videnmiljø i hastig forandring. Det stiller især store krav til koncernen, når det gælder opsamling og udbredelse af ny viden i organisationen. Derudover spiller den enkelte medarbejders personlige viden en afgørende rolle, og særligt enkelte nøglemedarbejderes viden og kontaktnet kan have en meget stor betydning.

Derudover har vi opbygget et solidt netværk af eksterne samarbejdspartnere bestående af arkitekter, ejendomsmæglere, entreprenører m.v. Tilsammen sikrer dette, at ASGAARD GROUP er en fleksibel organisation, hvor vi udnytter de samlede kompetencer.
Til forside

ASGAARD GROUP A/S   •  VALHØJS ALLÉ 174-176   •  2610 RØDOVRE   •  DANMARK   •  TEL: (+45) 7248 8884   •  EMAIL: INFO@ASGAARDGROUP.COM

Dansk
English